Nano Platina - Nano Mineralen (2023)

Wat is nano platina?

Nano platina is een metaal/mineraal dat iedereen in meer of mindere mate nodig heeft. Platina is net als alle andere mineralen een voedingsstof die regelmatig vanuit de voeding of een supplement aangevoerd moet worden. Het lichaam kan het niet zelf aanmaken en voeding bevat vrijwel geen platina meer. De geneeskrachtige effecten van edelmetalen (zoals platina en goud) op lichaam en geest krijgt langzaam maar zeker meer bekendheid en er wordt steeds meer onderzoek naar verricht.De meest opzienbarende wetenschappelijke ontdekking is dat nano platinadeeltjes krachtige antioxidanten zijn. Ze hebben de kracht om alle lichaamscellen te beschermen tegen schadelijke processen die ziektes kunnen veroorzaken.

Nano platina is de meest veelbelovende anti-aging remedie van dit moment!

Meer over platina

De meeste mineralen die wij kennen en die essentieel zijn voor het lichaam, zoals magnesium, zink en ijzer, zijn metalen. Edelmetalen vormen een subcategorie van de metalen. Ze worden ‘edel’ genoemd omdat ze nauwelijks een binding aangaan met andere metalen. Ze zijn daarom veel beter bestand tegen corrosie en oxidatie (in tegenstelling tot ijzer, dat gemakkelijk roest en dus ‘onedel’ is). Ze geleiden tevens veel beter stroom en warmte, ook in het lichaam. Dit verklaart dat goud en platina de prikkeloverdracht tussen de zenuwcellen bevorderen.

Platina hoort als spoorelement in onze voedselketen aanwezig te zijn. Helaas blijft daar door de moderne landbouwpraktijken en de industriële bewerkingen vrijwel niets van over.
Platina wordt uit afzettingen (ertsen) gewonnen voor de vervaardiging van juwelen, industriële voorwerpen en medicijnen, zoals het bekende anti-kanker medicijn cisplatine. De meest zuivere vorm van platina (99,997%) wordt gebruikt voor de productie van nano platina.

In oude tijden werd platina al ingezet door alchemisten voor verbetering van de lichamelijke gezondheid, versterking van het hart, genezing van kwalen en voor spirituele groei.
Tegenwoordig kunnen we veel van deze toepassingen uitleggen door de fysiologische werking van platina. Nano platina wordt wijdverbreid geconsumeerd vanwege haar gezondheid bevorderende eigenschappen, onder meer als krachtige antioxidant, anti-kanker remedie en elektrische geleider voor een optimale prikkeloverdracht tussen zenuwcellen.

Nano platina als krachtige antioxidant

(Video) Nano Minerals - Nano Platinum

Wat zijn antioxidanten en wat doen ze?

Antioxidanten beschermen het lichaam tegen schade van vrije radicalen. Vrije radicalen zijn normale bijproducten van alle duizenden chemische reacties die het lichaam draaiende houden. In principe niets aan de hand dus, mits je ruimschoots (biologische) groenten en fruit consumeert. Biologische groenten en fruit zijn namelijk de rijkste natuurlijke bronnen van antioxidanten.

Tegenwoordig komen de meeste mensen echter antioxidanten tekort.

Niet alleen krijgen we te weinig antioxidanten binnen vanuit de voeding, we hebben er ook veel meer van nodig. Een teveel aan vrije radicalen ontstaat doordat het lichaam overvraagd wordt. Stress, gifstoffen uit voeding, water en lucht, medicatie, cosmetica, alcohol, roken en straling afkomstig van draadloze apparatuur, belasten het immuunsysteem en vragen om continue ontgifting. Het lichaam wordt gedwongen tot afweerreacties en produceert méér energie om alle beschermingsprocessen goed te laten verlopen. De aanmaak van meer energie leidt tot meer vrije radicalen.

De werking van nano platina als antioxidant

Twee van de meest effectieve antioxidanten heten SOD en CAT. Ze worden als twee van de belangrijkste antioxidanten beschouwd, omdat ze zeer agressieve vrije radicalen opruimen. Uit onderzoek blijkt dat nano platina de functie van SOD en CAT na kan bootsen!

Grote hoeveelheden vrije radicalen richten veel schade aan. Ze kunnen alle lichaamscellen, van de celwand tot aan het DNA in de kern van de cel, onherstelbaar beschadigen. Grote hoeveelheden vrije radicalen bevorderen daardoor vele chronische, ernstige ziekten zoals hart- en vaatziekten, hersenaandoeningen (zoals Parkinson), kanker, reuma en diabetes mellitus.

In onze huidige vervuilde en stressvolle leefomgeving zijn de hoeveelheden SOD en CAT meestal niet opgewassen tegen de vraag van het lichaam. Vermoeidheid, veroudering en ziektes ontstaan daardoor op steeds jongere leeftijd. Bij voldoende voedingsstoffen met een ruime hoeveelheid antioxidanten heeft het lichaam in principe de capaciteit om, in een overwegend goede gezondheid, 120 jaar oud te worden.Nano platina kan bijdragen om in goede gezondheid een hoge leeftijd te bereiken!

Nano platina tegen longinfecties als gevolg van sigarettenrook

In een studie werd aangetoond dat blootstelling aan sigarettenrook uitputting van antioxidantcapaciteit en ontstekingen veroorzaakte in de longen van muizen. Voorafgaande toediening van nano platinadeeltjes bleek deze veranderingen sterk te remmen. Deze resultaten suggereren dat nano platinadeeltjes longontsteking kunnen remmen, die veroorzaakt wordt door sigarettenrook.

Nano platina bij chronische vermoeidheid en uitputting

Wetenschappers hebben ook ontdekt dat nano platina het belangrijkste co-enzym voor alle lichaamscellen kan vervangen! Dit hulpstofje van enzymen heet NADH. De energiefabriekjes van ons lichaam, de mitochondriën genaamd, hebben NADH nodig om glucose, dat vanuit de voeding wordt aangevoerd, om te zetten in energie voor iedere cel. De energie wordt ATP genoemd.
NADH schiet vaak tekort in het lichaam en dit heeft een gebrek aan energie voor de cellen tot gevolg.Met als resultaat vermoeidheid, zowel lichamelijk als geestelijk, en zwakte in alle spieren, vooral die van het hart.Het hart bestaat namelijk voor meer dan 50% uit mitochondriën, omdat het hart veel energie verbruikt.

Nano platina voor de weerstand

Nano platina helpt op diverse manieren de weerstand te verhogen en te versterken.
De krachtige antioxidantcapaciteiten helpen ontstekingsprocessen te remmen.
Ook kan nano platina, net als nano zilver, bacteriën doden zoals de E. Coli en S. Aureus.
In aanwezigheid van stress wordt het immuunsysteem onderdrukt. Een tekort aan voedingsstoffen en antioxidanten legt bovendien extra druk op het immuunsysteem. Nano platina blijkt in de praktijk de effecten van stress te verlagen, waardoor de weerstand als vanzelf hoger wordt.

Platina tegen kanker

De meest gebruikte vorm van platina binnen de geneeskunde is cisplatine. Cisplatine is door de farmaceutische industrie ontwikkeld en op de markt gebracht als chemotherapie. Chemotherapie is het meest effectief bij snel delende cellen. Als de chemotherapie aanslaat, krimpt de tumor.
Helaas maakt chemotherapie geen onderscheid tussen kankercellen en gezonde cellen.

Door de vele, vaak ernstige bijwerkingen, wordt voortdurend gezocht naar alternatieven.Immunotherapie, ook wel biologische therapie genoemd, is een vorm van kankerbestrijding die de natuurlijke afweer van het lichaam verhoogt. Het heeft veel belangstelling en de resultaten zijn veelbelovend.

Nano platinadeeltjes in de strijd tegen kanker

Nano platinadeeltjes hebben in een studie laten zien dat ze kankercellen op de tong doden, maar de gezonde cellen op de tong intact laten. Uit een andere studie bleek dat nano platinadeeltjes krachtiger waren in het bestrijden van kankercellen dan hun chemische variant cisplatine, bij levertumoren in ratten. Ook blijkt nano platina cellen in de slokdarm gevoeliger te maken voor gammabestraling en kankercellen gevoeliger te maken voor natuurlijke celdood (apoptose).

Tenslotte draagt nano platina bij aan het tegengaan van infiltratie van kankercellen en giftige stoffen in weefsels en organen.
Het onderzoek naar nano platinadeeltjes en het effect op kankercellen neemt langzaam maar zeker toe. De eerste onderzoeken zijn in ieder geval veelbelovend. Nano platina kan op basis van alle beschikbare, wetenschappelijk vergaarde informatie ingezet worden als onderdeel van een preventieve en acute immunotherapie tegen kanker. Het heeft geen bijwerkingen en kan dus veilig ter ondersteuning worden ingezet.

(Video) Nano Mineralen - Nano Platina

Nano platina tegen schadelijke effecten van straling (EMF)

Straling van telefoons, laptops, zendmasten, magnetrons, etc. hebben een onnatuurlijke frequentie die de natuur (dieren, bomen en planten) en het menselijk lichaam als verstorend ervaren. Deze onnatuurlijke frequenties harmoniseren niet met ons eigen energieveld. Hierdoor worden celprocessen verstoord en weefsels aangetast. Het lichaam ervaart een vorm van stress, die elektrostress wordt genoemd. De symptomen komen deels overeen met die van andere vormen van stress, namelijk:
• Hoofdpijn
• Vermoeidheid
• Slapeloosheid
• Concentratieproblemen
• Depressie
• Angst.
Maar ook huiduitslag, steken en de sensatie van geprikt worden door naalden kunnen tekenen zijn van elektrostress.

(Video) Nano Mineralen - Nano Zilver/ Zilverwater

Over de ernst en exacte effecten van straling bestaat wetenschappelijke onenigheid. De telecomindustrie, overheden en toonaangevende instanties zien geen aanleiding tot beschermende maatregelen. Vele artsen, professoren en wetenschappers waarschuwingen ons echter voor ernstige aantasting van onze gezondheid. Lees er in dit artikel meer over.

Een paar bekende effecten van EMF (elektromagnetische frequenties) zijn in de context van nano platina het noemen waard:

DNA breuken

EMF kan in het DNA breuken veroorzaken, waardoor o.a. celdelingen worden verstoord. Dit kan leiden tot kanker.

Energievoorziening van de cellen

Het membraan van mitochondriën kan zijn zeeffunctie verliezen door blootstelling aan EMF, waardoor ionen ongehinderd kunnen in- en uitstromen. Dit leidt tot abnormale celdelingen en de vorming van reactieve zuurstofverbindingen (ROS), die de cel vergiftigen. Uiteindelijk kan dit kanker of andere ziekten als chronische vermoeidheid en de ziekte van Alzheimer veroorzaken.

Nano platina kan helpen om de schade van straling te beperken.

Nano platina beschermt tegen de afbraak van hersencellen en verbetert de werking van zenuwcellen. Het beschermt ook tegen het doordringen van gifstoffen in de cel, doordat het de afbraak van collageen type IV tegengaat. Collageen type IV helpt ook bij het herstel van cellen en weefsels. Op deze manier beschermt nano platina dus tegen de schadelijke inwerking van straling op cellen en helpt platina de cellen om te herstellen. Daarnaast kan platina de verstoring van de hersengolven terug in balans helpen brengen.
Meer weten over simpele maatregelen om je te beschermen tegen straling? Lees dan Simpele maatregelen om straling te verminderen in je leefomgeving (nanomineralen.nl)

Nano platina bij hersenaandoeningen

Nano platina beschermt hersencellen en ondersteunt de regeneratie. Onderzoek wijst uit dat nano platinadeeltjes dit doet doordat het de afbraak van collageen type IV tegengaat. Door de krachtige antioxidantfunctie biedt nano platina bescherming tegen schade aan cellen en DNA. Tevens kan ze energie genereren voor de hersencellen. In de praktijk worden dan ook goede resultaten behaald, meestal in combinatie met nano goud, bij mensen met een hersenaandoening zoals de ziekte van Alzheimer of Parkinson.

Nano platina voor mentale balans

Nano platina voor een evenwichtige stemming en meer focus en concentratie

Veel mensen ervaren sterk ontspannende en stemming verhogende effecten door inname van nano platina. Ook wordt heel duidelijk meer focus en een verbeterde concentratie opgemerkt. Meer balans en betere leer- en werkprestaties worden veelvuldig gemeld. Volgens verschillende bronnen stimuleert nano platina de alfahersengolven. De effecten van nano platina zijn in elk geval vergelijkbaar met de effecten van verhoogde alfahersengolven in het brein.Kort gezegd zijn we, als ons brein in alfastaat is, ontspannen en tegelijkertijd alert. Mensen die regelmatig mediteren, hebben ook verhoogde alfagolven.

Alfagolven stimuleren de communicatie tussen linker- en rechterhersenhelft. Met de linkerhersenhelft denkt en handelt men vooral rationeel, logisch en analytisch. Met de rechterhersenhelft denkt en handelt men vooral creatief, intuïtief en associatief. Je zou kortweg kunnen zeggen: ratio versus emotie. Wanneer één van beiden de boventoon voert, ontstaat er een disbalans. Het gebruik van nano platina laat in de praktijk zien dat er meer evenwichtigheid ontstaat in gevoel en gedrag.

Gebalanceerde hersengolven

Hersenactiviteit wordt gemeten in frequenties, als aantal golfjes of trillingen per seconde. Vandaar de naam hersengolven. Ze worden onderverdeeld in 5 verschillende soorten: Alfa, Bèta, Thèta, Delta en Gamma. De snelle hersengolven (bèta en gamma) hebben voornamelijk te maken met de reactie op de buitenwereld, zoals: geconcentreerd werken, problemen oplossen, snel ageren, multitasken, besluiten nemen en reageren op emoties. Bij angst, woede, en agressie worden extra bètagolven geregistreerd. Hoe langzamer de hersengolven hoe meer naar binnen gericht de aandacht is. Delta- en gammagolven komen voornamelijk voor tijdens de slaap.

Bij alfagolven zijn we alert, maar toch ook ontspannen. De Alfastaat wordt door ons als bijzonder plezierig ervaren. Het is in deze staat dat we het meest efficiënt kunnen leren en het best informatie kunnen verwerken. In aanwezigheid van alfagolven kunnen we ons bewust worden van informatie en prikkels, en deze verwerken en opslaan in ons geheugen. Er komt ruimte voor creativiteit, intuïtie, inzichten en ingevingen. Ook neemt bij toenemende ontspanning de activiteit van het immuunsysteem weer toe en krijgt het lichaam de kans om zich te herstellen. De meeste mensen produceren voornamelijk bètagolven, zo’n 90 tot 95%. Vaak veroorzaakt door stressprikkels. In bètastaat is de mens meer gespannen, nerveus, angstig of boos (vaak onbewust) en minder geconcentreerd. Het geheugen werkt ook minder goed.

Alfagolven bevorderen aandacht vanuit ontspanning. In de Alfastaat kunnen we uit onze bron van creativiteit putten die verder reikt dan het ego. Het brengt ons naar de diepere staten van bewustzijn. Door de diepe ontspannenheid van de alfastaat kunnen we optimaal gebruik maken van onze beide hersenhelften én tegelijkertijd uitermate geconcentreerd met één ding bezig zijn; de optimale werk-, leer- en zijnstoestand [8,13]. Alfagolven stimuleren de communicatie tussen linker- en rechterhersenhelft. Met de linkerhersenhelft denk en handelt men vooral rationeel, logisch, lineair en analytisch. Met de rechterhersenhelft denk en handelt men vooral creatief, intuïtief, associatief en contextueel. Je zou kortweg kunnen zeggen: ratio versus emotie. Wanneer één van beiden de boventoon voert, ontstaat er een disbalans. Emotie of ratio voert de boventoon, hetgeen zich kan uiten in zeer emotioneel gedrag versus koelbloedigheid. Denk aan onberekenbaar, wisselvallig, agressief, huilerig, ongeïnteresseerd, dromerig of impulsief gedrag versus: koud, berekenend, rechtlijnig of stoïcijns gedrag. Ook de verschillende hersengebieden, zoals het reptielenbrein en de neo cortex, kunnen beter met elkaar communiceren bij een verbeterde signaaloverdracht tussen de synapsen. Nano platina laat in de praktijk zien dat het mensen helpt om gevoel en gedrag meer op één lijn te krijgen.

Nano Platina bij ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie

Bij kinderen en volwassenen met dyslexie en/of dyscalculie verloopt de communicatie tussen linker- en rechterhersenhelft niet goed. Ook mensen met ADHD/ADD hebben een beter ontwikkelde rechterhersenhelft en zij zijn dan ook vaak vindingrijker, meer gedreven, intuïtief en gevoelig. Nano platina draagt bij aan verbetering van de klachten door het positieve effect op de hersencommunicatie en de rust in het hoofd.Met name bij dyslexie, maar ook bij ADHD, ADD en dyscalculie zijn vele zeer positieve effecten waargenomen door het gebruik er van.Vaak in combinatie met nano magnesium en/of nano zink.
Wil je meer weten over hoe je met ADHD kunt omgaan zonder medicatie te gebruiken? Lees dan: Omgaan met ADHD; kan het ook anders dan met medicatie? – Nano Mineralen

(Video) Nano Mineralen - Nano Indium & Okinawa Mineralen

Nano platina voor hormonale balans

Uit de praktijk blijkt dat nano platina verlichting kan geven bij hormonale klachten als: PMS, overgangsverschijnselen, hormonale migraine, geslachtsontwikkeling in de puberteit, prostaatvergroting, bijnieruitputting, een verlaagd of overactief libido en aandoeningen van de schildklier. De beste resultaten worden gezien in combinatie met nano magnesium.
Hoewel er geen wetenschappelijke studies te vinden zijn over nano platina bij hormonale disbalans, melden diverse bronnen dat nano platina een regulerende werking heeft op de hypofyse en de hypothalamus. De hypofyse en hypothalamus zijn hormoonklieren in het hoofd. Samen sturen zij het gehele hormoonstelsel aan. De hypothalamus communiceert op twee manieren met de hypofyse: door middel van zenuwprikkels en door het afgeven van hormonale stoffen. Deze zetten de hypofyse aan tot de afscheiding van één of meerdere stuurhormonen. Deze hormonen reguleren het merendeel van de lichaamsfuncties door de werkzaamheid van andere klieren en organen te prikkelen of af te remmen.
Meer weten over het libido? Lees dan Geen zin in seks? Wat een sufferd! Of niet? – Nano Mineralen

(Video) Nano Minerals - Nano Silver/ Silverwater

Gebruiksadvies

Nano platina onverdund innemen, vóór de maaltijd of tussen maaltijden door. Bij voorkeur 1 minuut in de mond houden alvorens door te slikken. Dit bevordert een directe en volledige opname via het mondslijmvlies. Zet de fles niet aan de mond, maar gebruik het bijgeleverde maatbekertje, een eigen beker of een lepel. Dit mag ook een metalen lepel zijn.

Videos

1. Nano Minerals - Nano Magnesium
(Nano Mineralen)
2. Nano Mineralen - Depressie en neerslachtigheid
(Nano Mineralen)
3. Nano Minerals - Nano Iron
(Nano Mineralen)
4. Nano Minerals - Nano Indium & Okinawa Sea Coral Minerals
(Nano Mineralen)
5. Nano Minerals Nano Zinc & Copper
(Nano Mineralen)
6. Nano Mineralen - Nano Magnesium
(Nano Mineralen)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 02/23/2023

Views: 5384

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.