Nano Mineralen Bestaansrecht - Nano Mineralen (2023)

Eén van de manieren om onze natuurlijke leefomgeving te begrijpen, is de aarde te verdelen in vier rijken: het mensenrijk, dierenrijk, plantenrijk en hetstenenrijk.

Als we bij onszelf beginnen wij vormen hetmensenrijk. Wij mensen zijn voor ons overleven afhankelijk van de drie andere delen. Ten eerste hetdierenrijk. Ook als we geen dieren of dierlijke producten gebruiken als voedsel, hebben we ze nog steeds hard nodig. Denk maar eens aan bijen, die nodig zijn voor de bestuiving en daarmee het leven in stand houden.

Zowel dieren als mensen zijn afhankelijk van hetplantenrijk– al het plantaardige leven op aarde – om te overleven. We hebben planten nodig voor de brand- en de bouwstoffen die ons energie geven en groei mogelijk maken. Daarnaast zijn er de vitaminen, die mens en dier voor een klein gedeelte zelf kunnen aanmaken. Maar voor het overgrote deel zijn zowel mens als dier afhankelijk van de door planten gevormde vitaminen. Datzelfde geldt ook voor de noodzakelijke vetzuren, die in essentie in de plantenwereld ontstaan, bijvoorbeeld in algen. Fytonutriënten vormen een categorie essentiële stofjes die, zoals het woord fyto al aangeeft, alleen in planten voorkomen en die het menselijk lichaam gezond houden en beschermen tegen allerlei chronische ziekten.

En tenslotte zijn er de mineralen. Mineralen zijn afkomstig uit de gesteenten van de aarde en bestaan hoofdzakelijk uit metalen. Vanuit het stenenrijk komen mineralen ook in het zeewater en in de lucht terecht. Mineralen zitten in de bodem en worden door planten opgenomen en benut. Vandaaruit nemen dieren en mensen de mineralen tot zich. In tegenstelling tot bepaalde vitaminen en vetzuren, is het onmogelijk om mineralen zelf aan te maken. Ons lichaam bestaat voor ongeveer 4% uit mineralen. Ze zijn noodzakelijk voor alle processen die het lichaam gaande houden. Ook hebben ze een sleutelfunctie om vitaminen werkzaam te maken.

Als we zorgen dat we gezond eten – of dat nu geheel plantaardig is of gecombineerd met dierlijke voeding – dan is er toch niets aan de hand? Dit is wat het Voedingscentrum communiceert, met behulp van de ‘Schijf van Vijf’. Maar iets gaat al meer dan 100 jaar helemaal mis!

Samenvattend kun je zeggen dat mineralen aan de basis van al het leven op aarde staan en de basis zijn van een gezond lichaam en een gezonde geest.

(Video) Sanne Knijn: Creëer een optimale gezondheid om vitaal zwanger te zijn en een gezonde baby te krijgen

Wat is er misgegaan?

De fantastische schrijver, arts en onderzoeker van waarheid, wijlen dr. Hans Moolenburgh, heeft dit zo goed beschreven, dat wij hem graag citeren uit zijn boekGezond leven in een vervuilde wereld.

“Vanaf de achttiende eeuw begon enige kennis tot de mens door te dringen. Aan het begin van de twintigste eeuw werd ontdekt dat planten heel wat fosfor gebruikten (dat nodig is voor onze botopbouw), op dat moment is men fosfaatmijnbouw begonnen. Fosfaatrotsen werden verpulverd en als kunstmest over de akkers gestrooid. Toen ik jong was zag je nog regelmatig de akkerbodem bemest worden met strooiwagens die koemest uitwaaierden, die hoofdzakelijk uit verteerde plantenresten bestaat: de perfecte cyclus. Maar door de inhaligheid van de mensen gebeurde er nu wat anders: door de kunstmest gingen de planten inderdaad snel groeien, maar men had niet door dat ze ‘uit hun krachten’ groeiden. De nadruk lag alleen op vaart, niet op harmonische opbouw. De planten zagen er weliswaar net zo uit als vroeger, maar hun mineraalgehalte was onevenwichtig samengesteld. Ze werden zwakker.

Vergelijking van een in 1985 gehouden onderzoek met de uitslagen van datzelfde onderzoek in 1996 door een levensmiddelenlaboratorium, naar de gemiddelde hoeveelheid voedingsstoffen in groenten en fruit.

Nano Mineralen Bestaansrecht - Nano Mineralen (1)

Nano Mineralen Bestaansrecht - Nano Mineralen (2)

De bodem is verarmd

Niet alleen de planten leden verlies, ook de samenstelling van akkergrond werd anders. De grondbacteriën (zij maken een groot gedeelte van de mineralen in de bodem opneembaar voor mensen door ze aan eiwitten te binden) kregen verkeerde voeding en verloren aan kracht. Wat gebeurt er als er iets in de natuur ziekelijk wordt? Dan wordt het zieke opgeruimd. In de bodem gingen schimmels de bacteriën verdringen. De zwakke planten lokten doodvreters aan: de zogenaamde ‘pesten’, die gewoon opruimers zijn.

Bovendien veranderde de consistentie van de akkergrond. Die werd vaster en minder toegankelijk voor andere grote onzichtbare vrienden van de mens: de aardwormen die in natuurlijke omgeving kans zien per jaar vele tonnen vruchtbare grond om te woelen, zodat de plantenresten goed in de humus vermengd kunnen worden en de akkergrond goed doorlucht wordt met levensnoodzakelijke zuurstof.

Wat was de reactie van de mens op dit alles? Terug naar de natuurlijke landbouw? Dat dacht u maar!

(Video) Functional dynamics studies on the enzyme nano-bio interface_152222

De doodvreters werden verwoest door uiterst giftige pesticiden, bv. nicotinoïden, die alle insecten doodden, ook de nuttige. Per jaar wordt op onze akkers 11 miljoen kilo pesticiden gespoten (PPM Greenpeace, 30 maart 2016).

Door het zwakker worden van de gewassen rukten onkruiden op en daar vond bijvoorbeeld het biotechnologische bedrijf Monsanto iets op. Het maakte herbiciden (onkruidverdelgers) met een hoge giftigheidsgraad. De ergste heette Roundup.

Zowel de nicotinoïden als Roundup zijn giftig voor het zenuwstelsel van insecten. Ze worden in dermate grote hoeveelheden gespoten, dat ook mensen er wel enkele milligrammen van in de lichaamsweefsels hebben. Dit zenuwgif is vooral voor kleine kinderen gevaarlijk.”

De afname van mineralen in de bodem is een wereldwijd probleem

In juni 1992 werden tijdens de United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), in de volksmond Earth Summit genoemd, schokkende cijfers over de verarming van de bodems van alle continenten op aarde getoond:

Percentages van mineraalafname van de bodem bekeken over 100 jaar, per continent:

Noord-Amerika – 85%
Zuid-Amerika – 76%
Azië – 76%
Afrika – 74%
Europa – 72%
Australië – 55%

De noodzaak om extra mineralen in te nemen

Niet alleen de hoeveelheden mineralen en vitaminen zijn dramatisch afgenomen in de afgelopen 100 jaar, het kost ons lichaam ook veel voedingstoffen (zoals magnesium, zink, ijzer en koper) om zich weer van alle gifstoffen te ontdoen.

Welke gifstoffen komen ongemerkt ons systeem binnen?

 • De reeds genoemdepesticiden en onkruidverdelgers,en andere chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Vluchtige organische stoffen:dit zijn snel verdampende stoffen uit oplosmiddelen, bv. in lijm, parfum, verf en formaldehyde (giftige stof o.a. gebruikt als ontsmettings- en conserveermiddel, en als fixeermiddel voor laminaatvloeren en spaanplaten).
 • Alle giftige stoffen inuitlaatgassenen andereluchtvervuiling.
 • Er komen dagelijks nieuwe chemische stoffen in ons leefmilieu en ook in ons water terecht, waarvan vaak niet eens bekend is of ze veilig zijn. De waterzuiveringsbedrijven krijgen steeds meer stoffen niet verwijderd. Denk aanresten van medicijnen, de pil en zelfs radioactieve stoffen.
 • Medicijnen, en ook deanticonceptiepil, zijn rovers van vitaminen en mineralen.
 • Chemische stoffen invaccinaties.
 • E-nummers:hoewel alle e-nummers door de EU goedgekeurd zijn, zijn velen niet onschadelijk. Ze worden op grote schaal en in combinatie met elkaar in levensmiddelen toegepast en zijn nooit getest op cumulatieve en langetermijneffecten.
 • Allerleichemische stoffen in nano vorm, en microplastics.Microplastics worden al teruggevonden in mensen en vooral in dieren. Ze vormen een grote bedreiging voor onze gezondheid. Ook weekmakers van plastic verpakkingen e.d. zijn toxische stoffen die allerlei processen in het lichaam ontregelen, zoals de werking van hormonen.
 • Vergeet niet datalcohol en tabakzeer toxisch zijn voor ons lichaam en dat het veel mineralen kost om te ontgiften.
 • Ookopgekropte emoties en trauma’skunnen als emotioneel gif werken. De stress die dit veroorzaakt, rooft mineralen en vitaminen.

Bewerkingen van voedsel door de voedingsindustrie zorgt

altijd voor verlies aan voedingswaarde.

(Video) NanoNextNL Nanodeeltjes op bestelling - The VSP-G1 nanoparticles generator

Waar kun je aan denken?

 • Het veredelen van gewassen,bv. tarwe. Door veredeling is tarwe nu makkelijker te bewerken en geeft het zacht brood en andere deegwaren. Helaas is dat ten koste gegaan van waardevolle stoffen, zoals kiezelzuur, dat niet alleen stevigheid geeft aan de tarwe, maar ook aan het menselijk lichaam.
 • Het slijpen van graan, zodat we nu veelal witte rijst, witte pasta en wit brood e.d. eten. Bijna alle waardevolle stoffen zijn compleet verdwenen, zowel de vitaminen en mineralen als de vezels. De vertering van deze voedingsmiddelen vraagt extra vitaminen en mineralen, terwijl die via het eten van deze voeding niet binnengekomen zijn.
 • De productie van vetten,zoals margarine en bak- en braadboters. De oorspronkelijke vetzuren worden zodanig bewerkt dat transvetten ontstaan, de ware boosdoeners onder de vetzuren.
 • Zuivelproducten van vet ontdoen,zodat halfvolle en magere varianten ontstaan. Dit soort producten worden nog steeds door het Voedingscentrum aanbevolen. Maar wist je dat je dan ook de in vet oplosbare vitaminen, zoals A, D en K, kwijtraakt? En die zijn juist zo nodig om het aanwezige calcium goed in de botten in te bouwen.
 • Het raffineren van suiker en zout.Dit houdt o.a. in dat ze ontdaan worden van hun oorspronkelijke mineralen. Als je geraffineerd zout en suiker binnenkrijgt, dan worden er mineralen onttrokken aan je lichaam om te compenseren voor het verlies van de mineralen die van oorsprong aanwezig horen te zijn in onbewerkte suiker- en zoutvarianten.

Dit alles bij elkaar veroorzaakt een grote disbalans tussen de mineralen die we binnenkrijgen én de mineralen die we nodig hebben, wat aan de basis ligt van bijna alle moderne fysieke én psychische aandoeningen.

Tabel.

Samenvatting wetenschappelijk onderzoek waarin mentale stoornissen in verband zijn gebracht met een tekort aan, of een disbalans van mineralen en spoorelementen.

Nano Mineralen Bestaansrecht - Nano Mineralen (3)

Wat kunnen we zelf doen?

 • Neem regelmatig extra mineralen.Dit is een langetermijninvestering; het helpt je om langer en vitaler te leven.
 • Eet zoveel mogelijk biologisch.Hoewel het verschil tussen vitamine- en mineralengehalten tussen biologische en niet-biologische voeding soms kleiner is dan je zou denken, krijg je in ieder geval geen bestrijdingsmiddelen binnen. Daarnaast is onomstotelijk aangetoond dat biologische voeding meer antioxidanten bevat.
 • Eet zo volwaardig mogelijk.Hoe minder ermee gerotzooid is door de industrie, hoe beter.
 • Ga bij beginnende klachten of het ontstaan van een ziekte altijd naar een gespecialiseerde winkel, een therapeut of een arts die naar de oorzaak op zoek gaat.Vrijwel altijd speelt een tekort aan mineralen, vitaminen en andere essentiële voedingstoffen een rol en aanvulling hiervan zou dus altijd deel uit moeten maken van een behandeling. Ga daarnaast ook altijd naar je huisarts. De meeste reguliere artsen weten erg veel over ziekten en welke medicijnen daarvoor ingezet kunnen worden, maar ze weten erg weinig over voeding en voedingsstoffen. Daar heb je dus een complementair werkende behandelaar voor nodig.
 • Neem alleen medicijnen als het écht nodig is en zo kort mogelijk.
 • Doe minstenséén keer per jaar een ontgiftingskuur en een detoxkuur met nano zilver.En verdiep je eens in intermittent fasting, dé gezondheidstrend van dit moment.
(Video) NanoServices: over coatings, nanodeeltjes en proefdieren

Waarom nano mineralen?

Mineralen in de vorm van elementaire nanodeeltjes hebben altijd deel uitgemaakt van een vruchtbare bodem. Deze elementaire en elektrisch geladen deeltjes werden opgenomen door de planten en kwamen zo ook in het menselijk lichaam terecht. Door de uitputting van de bodem worden deze nanodeeltjes nauwelijks nog teruggevonden.

Wat zijn nano mineralen precies?

Nano mineralen zijn elementaire (ongebonden) mineraaldeeltjes, gesuspendeerd (“zwevend”) in het zuiverste water. Omdat ze ultraklein zijn, hebben ze niet of nauwelijks smaak en geen kleur en geur. Nano mineralen bestaan uitsluitend uit gezuiverd water en het betreffende mineraal. Er zitten geen hulpstoffen in. Ze zijn al verdund, direct klaar voor inname of aanbrengen op de huid.

Nano mineralen hebben een aantal grote voordelen ten opzichte van mineralen afkomstig van andere bronnen, die vaak in capsules en tabletten zitten.

 • Allersnelst werkende mineralen die we kennen.Door hun elementaire, colloïdale vorm met een krachtige elektromagnetische lading (met een duur woordzetapotentieel) en een deeltjesgrootte van tussen de 0,5 en 5 nanometer, kunnen nano mineralen direct via de huid of het mondslijmvlies opgenomen worden in de bloedbaan. Ze zijn dus niet afhankelijk van een goed werkend spijsverteringskanaal en ze komen veel sneller aan op de plek van bestemming. Nano mineralen kunnen al binnen 1 tot 10 minuten een merkbaar resultaat geven.
 • Nano mineralen kunnen zowel ingenomen worden als uitwendig worden aangebracht.Met uitwendig bedoelen we de huid, maar ook alle gebieden met slijmvliezen, zoals de mond en keel, de ogen, en de neus. Ook op en langs de nagels kunnen nano mineralen hun werk doen. Beide manieren zijn effectief, en samen versterken ze elkaar.
 • Nano mineralen zijn 100% zuiver, ze bevatten geen enkele hulpstof.Het product bestaat alleen uit gezuiverd water en het mineraal in elementaire (ongebonden) vorm. Het is tevens geur-, kleur- en smaakloos.
 • Nano mineralen zijn 100% biologisch beschikbaar.De biologische beschikbaarheid van mineralen bepaalt hoe makkelijk je lichaam ze op kan nemen en dus ook hoeveel je ervan nodig hebt om het gewenste resultaat te bereiken. Inname van nano mineralen lijkt meer op de vorm zoals die aangeboden werd toen voeding nog rijk was aan vitaminen en mineralen. Planten zetten via hun wortels elementen uit de grond om, in voor de mens gemakkelijk opneembare mineralen. Doordat nano mineralen zo effectief zijn, heb je minder nodig om het gewenste resultaat te behalen. In de producten zitten dan ook veel lagere hoeveelheden mineralen dan doorgaans in een tablet zitten. Dit is meer natuurgetrouw. In een onderzoek uit 2013 kwam naar voren dat bloedarmoede werd opgeheven met nano ijzer in een 10 keer lagere dosis dan gebruikelijk. Dit resultaat werd gebruikt door nano deeltjes te gebruiken van 40 nm. Er trad geen obstipatie en geen verstoring van de darmflora op. Iets wat bij ijzer vaak gebeurt.Kijk voor het betreffende onderzoek bij de literatuurlijst op deze website: ‘​Iron nanoparticles’ effectiveness for new anti-anemic preparations development’.
 • Nano mineralen zijn volledig veilig.Door hun bijzondere vorm – elementair, colloïdaal, in de kleinst mogelijke afmeting met het hoogst mogelijke elektromagnetische veld (hoog zetapotentie– zijn ze heel stabiel en hebben ze een lange houdbaarheidsdatum. In het lichaam vinden ze razendsnel hun weg naar spieren, weefsels, organen en hersenen. Ze kunnen door hun afmeting niet blijven “hangen” in weefsels en stapelen daardoor (bij aanbevolen gebruik) ook niet.
 • Nano mineralen vergroten de prikkeloverdracht tussen alle cellen in het algemeen en de zenuwcellen in het bijzonder.Mineralen bevorderen de communicatie tussen cellen onderling. Dit betekent dat alle lichaamsprocessen voor een optimale werking afhankelijk zijn van mineralen. Nano mineralen kunnen diep in de weefsels doordringen en ook de bloed-hersenbarrière passeren zodat ze op elke gewenste plek hun werk kunnen doen. Met name goud bevordert de prikkeloverdracht in zenuwcellen.
 • Nano mineralen trekken zieke, dode en aangetaste cellen aan en ruimen ze op.Volgens een aantal onderzoeken, van onder meer dr. Frederick S. Macy en David Graham, trekken colloïdale mineralen door hun hoge elektromagnetische veld zieke cellen aan en ruimen ze deze op. Hoe hoger het elektromagnetische veld, hoe effectiever ze dit doen. Hierdoor dragen colloïdale mineralen bij aan het opruimen van dode en zieke cellen en zorgen ze voor een sneller herstel van weefsels. Volgens dit effect bevorderen alle nano mineralen de algehele gezondheid m.b.t de gezondheid en het herstel van weefsels.Nano mineralen zijn colloïdale mineralen in hun kleinste vorm.
 • Nano mineralen hebben in tegenstelling tot alle andere mineralen, inclusief colloïdale mineralen, cirkelvormige deeltjes en een hoog zetapotentieel.Zetapotentieelis het elektromagnetische energieveld dat ieder deeltje omgeeft. Op de overgang van het deeltje zelf en het medium waarin het deeltje zich bevindt – in dit geval water – ontstaat door natuurlijke processen een bepaalde lading. Dit noemen we het zetapotentieel.​ ​Een krachtig zetapotentieel zorgt ervoor dat de deeltjes blijven zweven in het water en niet aan elkaar klonteren. Door middel van speciale productiemethoden, zoals het produceren van cirkelvormige deeltjes, kunnen de natuurlijke processen zodanig beïnvloed worden, dat een hoog zetapotentieel ontstaat. ​Het zetapotentieel is een belangrijke indicator voor de stabiliteit, houdbaarheid en effectiviteit van nano mineralen.​ In het lichaam geeft het zetapotentieel extra vermogen aan zilverdeeltjes om pathogenen aan te trekken en af te doden. Ook kunnen nano mineralen in z’n algemeenheid meer dode en aangetaste cellen opruimen bij een hoog zetapotentieel.
 • Nano mineralen hebben een hoge energetische waarde,oftewel een hoge trillingsfrequentie. Dit wil zeggen dat nano mineralen veel trillingen per seconde maken, ofwel veel energie opwekken, en energie is leven. Die energie wordt door middel van resonantie overgedragen aan omliggende cellen. Nano mineralen geven daarmee krachtige prikkels door die het lichaam als het ware “naar een hoger niveau tillen”. De communicatie tussen cellen onderling en de uitwisseling van stoffen wordt verbeterd, wat bijdraagt aan een betere balans en sneller herstel van verstoorde processen.
 • Nano mineralen hebben helende trillingsfrequenties.Nikola Tesla en Albert Einstein wisten het al en de wetenschap is het met hen eens: alles bestaat uit energie, en die energie vibreert op verschillende frequenties. Ze worden uitgedrukt in hertz. Belangrijke en bekende trillingsfrequenties zijn de liefdesfrequentie (528 Hz) en de helende frequentie (432 Hz). Alle grote componisten, zoals Bach en Mozart, gebruikten 432 Hz als basis- of grondtoon voor hun muziek. 432 Hz komt overal in de natuur voor en zou ons volgens vele oude wijsheden verbinden met de kosmos en harmonie en bewustzijn vergroten. Dit in tegenstelling tot de tegenwoordig in de muziek gebruikte 440 Hz, die spanningen kan veroorzaken in het lichaam. 528 Hz zou aan de basis staan van alle processen, DNA kunnen repareren en bijzondere transformaties teweeg kunnen brengen. In het productieproces van nano mineralen wordt gebruikgemaakt van deze twee frequenties, waardoor in ieder nano mineraal de energie van zowel 432 Hz als 528 Hz aanwezig is.
 • Nano mineralen bevatten mono-atomische deeltjes voor een spiritueel effect.Volgens onderzoekers als David Hudson, David Icke en Laurence Gardner zouden mono-atomische (enkelvoudige) deeltjes van goud en andere edelmetalen een belangrijke rol hebben gespeeld in oude beschavingen, in het bijzonder in de Sumerische en de oude Egyptische beschaving. Daar zouden de farao’s dit mono-atomische goud, dat onder andere in mijnen in de Sinaï-woestijn gevonden werd (het Bijbelse ‘manna’), gegeten hebben met wonderbaarlijke gevolgen voor hun contact met de godenwereld. Ook zouden ze er zeer oud mee zijn geworden.

Mono-atomische deeltjes zijn bijzonder moeilijk te maken. Het vereist veel kennis en hoogwaardige apparatuur. De mystieke alchemisten hielden zich er in oude tijden al mee bezig. Nano mineralen bevatten daadwerkelijk enkele pure mono-atomische deeltjes. Ook vormen de nanodeeltjes clusters van atomen die door hun bijzondere eigenschappen kunnen fungeren als mono-atomische deeltjes. Samen met de helende frequenties dragen ze zo bij aan het vergroten van bewustzijn en spirituele groei.

Nano mineralen zijn het resultaat van kennis uit oude beschavingen en principes uit de natuur, die gebruikt zijn om hoogwaardige supplementen te creëren, die ongekend effectief werken en geheel zuiver zijn.

 1. Nano Mineralen Bestaansrecht - Nano Mineralen (4)

  yvonjanaop 22 februari 2023 om 14:39

  Indium

  Van de week weer met indium begonnen en vanaf het eerste moment dat ik dit ging innemen, kon ik het gelijk ook al voelen in mijn blaas. Terwijl ik eerst al een paar maanden gebruikt had.
  Een gevoel dat je alweer moet gaan plassen, en dat gevoel wordt nu, op de derde dag nog weer erger, nadat je het even (wat te lang?) hebt opgehouden….?
  Kan dit van Indium komen, want daarvoor had ik dit plasgevoel zeker niet zo, zo als ik nu vanaf het begin, met indium, nu wel weer heb!

 2. Nano Mineralen Bestaansrecht - Nano Mineralen (5)

  Terah Beekop 23 februari 2023 om 13:23

  Hoi Yvonjana, dankjewel voor je bericht. Eerlijk gezegd heb ik nog nooit eerder deze klacht gehoord. Maar ik weet wel dat een gevoelige blaas te maken kan hebben met hormonale veranderingen. En daar ga je nu, door het gebruik van indium, doorheen. Ik vraag me af voor welke klachten je indium bent gaan gebruiken en of je een positief effect merkt. Als je mij mailt op contact@terah-pi.nl, dan kunnen we verder ‘praten’ en kan ik je meer in detail advies geven. Groetjes, Terah

Trackbacks/Pingbacks

 1. Zomeralert: Let op je mineralenhuishouding - Nano Mineralen - […] Bestaansrecht […]
 2. De ontwikkeling van kinderen naar volwassenheid - Nano Mineralen - […] Bestaansrecht […]
 3. Nano magnesium bij kinderen: een gouden greep! - Nano Mineralen - […] Bestaansrecht […]
 4. Feestdagen zonder stress? Slik magnesium! - Nano Mineralen - […] Bestaansrecht […]
 5. Okinawa - Nano Mineralen - […] Bestaansrecht […]
(Video) Vies luchtje aan nanozilver in sportkleding

Reactie verzenden

Videos

1. "Brown, green or silver in your tea affects your pee" webinar with Sandra Klemet-N'guessan
(Watersheds Canada)
2. Zilverwater
(Mr. Zwaga - Topic)
3. Op zoek naar de Ronaldo onder de nanodeeltjes - Lotte Metz
(KNCV)
4. Cristal Therapeutics produceert volgende generatie nanomedicijn
(liofmedia)
5. Verdiepingssessie 'Het dier centraal' 6 september 2021
(Stichting Kiemt)
6. De AANVAL op ons ZENUWSTELSEL + TIPS om je lichaam te ONTGIFTEN | FRED STRUIK | VIBESTALK | #16
(Univibes)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 01/18/2023

Views: 5390

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.